دانشنامه سپیدارسیستم

صفحه اصلی
425402610_82475_17389054913110453198

صندوق مکانیزه، فرصتی برای شفافیت و یکپارچگی اطلاعات

فوکلایی عضو هیات رئیسه و خزانه دار اتاق اصناف شهرستان بابل به روسای اتحادیه‌ها گفت: امروز اگر واحد صنفی ما مجهز به ...

ارسال مقاله
Macbook Pro
* Intel Core i7 (3.8GHz, 6MB cache)
* Retina Display (2880 x 1880 px)
* NVIDIA GeForce GT 750M (Iris)
* 802.11ac Wi-Fi and Bluetooth 4.0
* Thunderbolt 2 (up to 20Gb/s)
* Faster All-Flash Storage (X1)
* Long Lasting Battery (9 hours)
خدمات رایگان آموزشی سپیدارسیستم
ویژه هنرستان ها و دانشگاه ها،رشته حسابداری
* تجهیز رایگان کارگاه ها
* بسته های رایگان آموزشی
* دوره های رایگان آموزشی
به شبکه نمایندگان فروش
سپیدارهمکاران سیستم بپیوندید
جای شما خالی ست!