وبلاگ

صفحه اصلی

برگه تشخیص و قطعی مالیات

نویسنده: هابیل ایرانفر
[تعداد: 2    میانگین: 4.5/5]

مطابق ماده ۱۱۰ ق.م.مستقیم تمامی افراد مشمول این قانون بایستی ظرف چهار ماه پس از پایان سال مالی، اقدام به تهیه و ارسال اظهارنامه ی مالیاتی به اداره امور مالیاتی محل فعالیت خود کنند. اداره امور مالیاتی موظف به رسیدگی اظهارنامه های واصله ظرف یکسال پس از پایان مهلت ارسال اظهارنامه ها و ابلاغ برگ تشخیص مالیات به مودی ظرف سه ماه پس از پایان مهلت مقرر است. برگ تشخیص مالیات در حقیقت اظهارنظر اداره امور مالیاتی، نسبت به مالیات مودی، بر اساس رسیدگی های صورت گرفته است و برای انواع مالیات از قبیل عملکرد، حقوق و … به صورت جداگانه صادر می شود.

برگه تشخیص و قطعی مالیات

برگه تشخیص و قطعی مالیات

چنانچه اداره امور مالیاتی ظرف مهلت مذکور دفاتر و اسناد و مدارک مودی را رسیدگی ننماید و یا برگ تشخیص مالیات را به ایشان ابلاغ نکند، اظهارنامه مودی قطعی تلقی می شود.
پس از ابلاغ برگ تشخیص مالیات مزبور، چنانچه مودی نسبت به برگ تشخیص مالیات صادره اعتراض داشته باشد نهایتا بایستی ظرف ۳۰ روز اعتراض خود را کتبا به اداره امور مالیاتی محل اعلام کند، در این صورت مودی با اداره امور مالیاتی محل فعالیت، مطابق با موارد تصریح شده در قانون مالیاتهای مستقیم وارد مذاکره شده و پس از تعیین تکلیف نهایی موضوع برگ قطعی مالیات صادر می شود. برگ قطعی مالیات، میزان بدهی قطعی مالیات مودی را بر اساس رسیدگی های صورت گرفته و مذاکرات فیمابین، تعیین می‌کند و تسویه ی آن ظرف ۱۰ روز پس از ابلاغ لازم الاجرا است.
چنانچه مودی در مهلت مقرر اعتراض خود را نسبت به برگ تشخیص مالیات کتبا اعلام نکند، مالیات تشخیصی به منزله مالیات قطعی و برگ تشخیص صادره، قطعی تلقی خواهد گردید. بهتر است برای جلوگیری از هرگونه سوء تفاهم، چنانچه مودی مالیات تشخیصی را قبول دارد، این موضوع را کتبا به دارایی اعلام نموده و در آن نحوه ی تسویه ی مالیات را نیز ذکر کند.
نکته : اداره امور مالیاتی تا پنج سال پس از صدور برگ قطعی مالیات نیز می تواند نسبت به درآمدها یا فعالیت های کتمان شده ادعای وصول مالیات داشته باشد.

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Macbook Pro
* Intel Core i7 (3.8GHz, 6MB cache)
* Retina Display (2880 x 1880 px)
* NVIDIA GeForce GT 750M (Iris)
* 802.11ac Wi-Fi and Bluetooth 4.0
* Thunderbolt 2 (up to 20Gb/s)
* Faster All-Flash Storage (X1)
* Long Lasting Battery (9 hours)
خدمات رایگان آموزشی سپیدارسیستم
ویژه هنرستان ها و دانشگاه ها،رشته حسابداری
* تجهیز رایگان کارگاه ها
* بسته های رایگان آموزشی
* دوره های رایگان آموزشی
به شبکه نمایندگان فروش
سپیدارهمکاران سیستم بپیوندید
جای شما خالی ست!