وبلاگ

صفحه اصلی

قانون کار – محاسبه سنوات

نویسنده: هابیل ایرانفر

سنوات بخشی از مزایای پرسنل استخدامی مشمول قانون کار است. مطابق ماده 24 قانون کار در صورت خاتمه قرارداد، کارفرما موظف است به کارگری که حداقل یکسال به کار اشتغال داشته است به ازای هر سال سابقه خدمت، اعم از متوالی یا متناوب، براساس آخرین حقوق وی، مبلغی معادل یک ماه حقوق به عنوان مزایای پایان کار به وی پرداخت نماید. پرداخت سنوات در خاتمه قرارداد تحت هر شرایطی که باشد اعم از اخراج، خاتمه قرارداد یا ترک خدمت و ... لازم الاجرا و قطعی است.

... ادامه مطلب

گواهی ثبت نام مالیات در نظام مالیات بر ارزش افزوده

نویسنده: هابیل ایرانفر

جهت شناسایی اشخاص ثبت‌نام شده در نظام مالیات بر ارزش افزوده و اطمینان پرداخت کننده مالیات از اینکه مالیات و عوارض پرداخت شده، در قالب نظام جامع مالیات بر ارزش افزوده بوده و توسط مودیان معتبر دریافت شده و در نهایت به خزانه واریز خواهد شد، اداره کل مالیات بر ارزش افزوده هر شهر اقدام به صدور گواهینامه ای برای مودیان می کند که گویای ثبت نام ایشان است. گواهینامه فوق جهت ارائه به مشتریان مودی بوده و مودی ملزم به ارائه آن به پرداخت کننده است. هر گواهینامه مدت اعتبار مخصوص به خود دارد و از یکسال نیز تجاوز نمی‌کند، مودیان بایستی نسبت به تمدید اعتبار گواهینامه در مهلت مقرر اقدام نمایند و صرف ارسال اظهارنامه های فصلی و پرداخت ارزش افزوده کافی نیست.

... ادامه مطلب

مالیات بر درآمد اجاره

نویسنده: هابیل ایرانفر

اجاره بخشی از درآمدهای املاک ( فصل اول از باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم) است. درآمد مشمول مالیات املاکی که به اجاره واگذار می‌شود شامل کل مال الاجاره اعم از نقدی و غیر نقدی است و نحوه ی محاسبه آن به دو روش است : الف) از روی اجاره نامه رسمی وقتی اجاره نامه در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده باشد و ب) بر اساس املاک مشابه چنانچه اجاره نامه رسمی تنظیم نشده باشد.

... ادامه مطلب

برگه تشخیص و قطعی مالیات

نویسنده: هابیل ایرانفر

مطابق ماده 110 ق.م.مستقیم تمامی افراد مشمول این قانون بایستی ظرف چهار ماه پس از پایان سال مالی، اقدام به تهیه و ارسال اظهارنامهی مالیاتی به اداره امور مالیاتی محل فعالیت خود کنند. اداره امور مالیاتی موظف به رسیدگی اظهارنامه های واصله ظرف یکسال پس از پایان مهلت ارسال اظهارنامه ها و ابلاغ برگ تشخیص مالیات به مودی ظرف سه ماه پس از پایان مهلت مقرر است. برگ تشخیص مالیات در حقیقت اظهارنظر اداره امور مالیاتی، نسبت به مالیات مودی، بر اساس رسیدگی های صورت گرفته است و برای انواع مالیات از قبیل عملکرد، حقوق و ... به صورت جداگانه صادر می شود.

... ادامه مطلب
ارسال مقاله
Macbook Pro
* Intel Core i7 (3.8GHz, 6MB cache)
* Retina Display (2880 x 1880 px)
* NVIDIA GeForce GT 750M (Iris)
* 802.11ac Wi-Fi and Bluetooth 4.0
* Thunderbolt 2 (up to 20Gb/s)
* Faster All-Flash Storage (X1)
* Long Lasting Battery (9 hours)
خدمات رایگان آموزشی سپیدارسیستم
ویژه هنرستان ها و دانشگاه ها،رشته حسابداری
* تجهیز رایگان کارگاه ها
* بسته های رایگان آموزشی
* دوره های رایگان آموزشی
به شبکه نمایندگان فروش
سپیدارهمکاران سیستم بپیوندید
جای شما خالی ست!