EN

ویدئو ها

صفحه اصلی

ويدئوهای فرايندی


تامین کنندگان و انبار سپیدار

02:14

حسابداری سپیدار

02:00

حقوق و دستمزد سپیدار

01:28

خروجی های قانونی سپیدار

02:13

دریافت و پرداخت دشت

01:48

دریافت و پرداخت سپیدار

02:16

سیستم مشتریان و فروش سپیدار

02:35

سیستم دارایی ثابت سپیدار

2:31

سیستم تولید سپیدار

02:33

ويدئوهای محصولی


محصول سپیدار و دشت همکاران سیستم

15:17

نرم افزار حسابداری - بسته پیمانکاری

02:50

نرم افزار حسابداری - بسته تولیدی

02:43

نرم افزار حسابداری - بسته خدماتی

02:19

نرم افزار حسابداری - بسته بازرگانی

05:00

ويدئوی معرفی


آموزش

02:53

خدمات پس از فروش

02:20

شرکت سپیدار

02:42

نمایندگی و فروش

02:43

دشت


انبارگردانی

03:50

چاپ بارکد

03:55

رسید دریافت

04:33

طلا فروشی دشت

04:49

لیست قیمت

06:54

نحوه حذف اطلاعات

01:53

سپیدار


گزارش ماليات بر ارزش افزوده

12:32

تعریف فرمول ساخت در سیستم تولید سپیدار

08:01

آموزش نصب و راه اندازی نسخه آموزشی سپیدار همکاران سیستم

6:02

ویدئو داستان موفقیت مشتریان


داستان موفقیت مشتریان سپیدار-1

2:14

داستان موفقیت مشتریان سپیدار-2

2:03

داستان موفقیت مشتریان سپیدار-3

02:06

سپیدار در شرکت تولیدی زیتون طلایی

1:54