EN

حسابداری در شرکت‌های پیمانکاری

نویسنده: مسعود تباک
[تعداد: 39    میانگین: 4.6/5]

نیاز موسسات و سازمان‌ها به اطلاعات دقیق و صحیح برای بکار گرفتن در فرآیند تصمیم گیری مدیران، مقوله‌ای اجتناب ناپذیر است. در این راستا سیستم اطلاعات مدیریت منبع اصلی ارائه اطلاعات بشمار می‌آید.

سیستم اطلاعات حسابداری در شرکت‌های پیمانکاری به عنوان مهمترین زیر مجموعه این سیستم، اطلاعات مالی گوناگونی را در اختیار استفاده کنندگان این نوع اطلاعات، به ویژه مدیران هر سازمان قرار می‌دهد. اطلاعات حسابداری باید ویژگی‌های خاصی داشته باشد تا در فرآیند تصمیم گیری مورد استفاده قرار گیرد.

ویژگی‌های کیفی این گونه اطلاعات نظیر مربوط بودن و قابلیت اتکاء از جمله خصوصیاتی است که بر میزان بکار گیری اطلاعات به‌موقع و بهنگام موثر است. سیستم پیمانکاری به عنوان یکی از ماژول‌های یک سیستم حسابداری به صورت مستقل عملیات مربوط به پروژه‌ها و قراردادها را به صورت مستقل از دید پیمانکار پیش می‌برد.

نمونه‌ای از چرخه پیمانکاری در یک سیستم حسابداری در شرکت‌های پیمانکاری به شرح زیر می‌باشد:

حسابداری در شرکت‌های پیمانکاری

همانطور که در نمودار بالا مشخص است برای راه اندازی یک سیستم پیمانکاری باید فرآیند مشخص شده به شکل نمودار را طی کرد. حال در زیر به تفصیل هر کدام از موارد بالا در سیستم حسابداری در شرکت‌های پیمانکاری سپیدار می‌پردازیم:

 • کارگاه 

در شرکت‌های پیمانکاری برای اجرای پروژه‌ها و تامین مصالح مورد نیاز پروژه‌ها، کارگاه‌هایی را متناسب با کارکرد آنها در مناطق مختلف جغرافیایی راه اندازی می کنند. به عبارتی دیگر کارگاه، محل یا محل‌هایی است که عملیات موضوع پیمان درآن اجرا می‌شود یا به منظور اجرای پیمان، با اجازه کارفرما از آن استفاده می‌کنند.

کارگاه‌ها یا کارخانه‌های تولیدی خارج از محل‌ها و زمین‌های تحویلی کارفرما، که به منظور ساخت تجهیزات یا قطعاتی که در کار نصب خواهد شد و مورد استفاده قرار می‌گیرد، جزو کارگاه به شمار نمی‌آید. پیمانکار دارای یک دفتر مرکزی است که عموماً در تهران یا در مرکز استان واقع است بعد از امضاء قرارداد معمولاً کارگاه جداگانه‌ای در محل اجرای هر طرح احداث می‌گردد دوره‌ای که هزینه‌های مربوط به یک قرارداد شناسایی می‌شود با امضاء قراداد آغاز و تا تکمیل آن پایان می‌یابد.

حسابداری در شرکت‌های پیمانکاری

 

هزینه‌های قبل از انعقاد قرارداد در صورتی که قابل تشخیص و شناسایی با سند به حساب پیمان انتقال می‌یابد در غیر این صورت جزو هزینه‌های دوره وقوع محسوب خواهد شد مخارج دوره اجرای طرح بعد از تنظیم قرارداد صرفاً به وسیله دفتر مرکزی و بعد از آن توسط دفتر مرکزی و کارگاهی پرداخت می‌شود.

 • ضرایب

ضریب، درصدی است که می‌تواند به صورت قانونی و يا توافقی، بين كارفرما و پيمانكار در قرارداد منظور شود. ضرایب مرتبط با قرارداد می‌توانند دو نوع کاهنده یا افزاینده باشند که با توجه به نوع، از مبلغ صورت وضعیت کاسته شده یا به آن افزوده می‌شوند.

پس از ورود به سيستم در منوی سمت راست، وارد سیستم پیمانکاری شده و در قسمت عمليات روی گزينه “ضریب جديد” كليك كنيد كد ضريب را می‌توانيد به صورت دستی وارد نماييد، در غير اينصورت به صورت خودكار توسط سيستم داده می‌شود.

عنوان ضريب را وارد كنيد و سپس “نوع” را بنابر کاهنده یا افزاینده بودن ضریب انتخاب نماييد. درصد مورد نظر را وارد نماييد. پس از ورود اطلاعات، گزينه ذخيره را كليك كنيد.

 ليست ضرایب

برای مشاهده، حذف يا ويرايش ليست ضرایب تعريف شده، وارد فهرست پیمانکاری شده و در اين قسمت، روی گزينه “ضرایب” كليك كنید. همچنین با راست کلیک کردن بر روی ضریب، می‌توان ضریب مورد نظر را حذف یا ویرایش نمود.

نكته: جهت صدور سند حسابداری در شرکت‌های پیمانکاری، صورت وضعیت،معین ضرائب در قسمت تنظیمات سیستم پیمانکاری تعیین می‌شود. توجه داشته باشید که معین ضرائب تعریف شده توسط کاربر، معین‌های مشخص شده در قسمت حساب معین سایر ضرائب کاهنده یا افزاینده می‌باشد.

 • قرارداد 

با ورود و ثبت اطلاعات قرارداد، موارد و امكانات زير در اختيار شما قرار می‌گيرد:

۱- تعيين وضعيت قرارداد از نظر موضوع قرارداد، مركز هزينه، كارفرما، نوع قرارداد.

۲- تعيين اطلاعات ريالی قرارداد از قبيل مبلغ قرارداد، پيش دريافت قراداد، مصالح كارفرما.

۳- تعيين اطلاعات ضرايب قرارداد، تضامين قرارداد و تغييرات قرارداد.

۴- تعيين كارگاه‌ها و شعب‌هايی از بيمه تامين اجتماعی كه مرتبط با قرارداد می‌باشد.

ورود اطلاعات قرارداد

پس از ورود به سيستم در منوی سمت راست، وارد سیستم پيمانكاری شده و در قسمت عمليات روی گزينه “قرارداد جديد” كليك كنيد. كد تفصيلی را می‌توانید به صورت دستی وارد نماييد. در غير اينصورت به صورت خودكار توسط سيستم داده می‌شود.

حسابداری در شرکت‌های پیمانکاری

 

جهت انتخاب كارفرما، می‌توانيد از اشخاص و يا شركت‌های تعريف شده، در تعريف طرف حساب، در منوی شركت استفاده نماييد.” تاريخ شروع “ و “تاريخ خاتمه” مشخص كننده زمان شروع و پايان قرارداد است.

نكته: با وارد كردن مدت قرارداد بر اساس روز، ماه و يا سال سيستم تاريخ خاتمه را برای شما محاسبه می‌كند. مبلغ مورد توافق پيمانكار و كارفرما را در مبلغ قرارداد وارد نماييد.

نكته: اين مبلغ، در زمان ثبت قرارداد با مبلغ نهايي قرارداد برابر است. اما ممكن است بر اساس تغييرات قرارداد مانند دستور كار، صورتجلسه و يا الحاقيه، مبلغ نهايی، از مبلغ قرارداد كمتر و يا بيشتر شود. جمع هزينه برآورد شده را در برآورد هزينه، وارد نماييد. تاريخ انعقاد قرارداد را در قسمت تاريخ وارد كنيد.

نكته : ممكن است تاريخ شروع قرارداد، مدتی بعد از تاريخ انعقاد قرارداد و يا برابر با آن تاريخ باشد.

در صورتی كه قراردادی در سنوات گذشته منعقد شده است و بخواهيد اطلاعات آنرا در سيستم ثبت كنيد بايستی از گزينه استقرار، استفاده نمائید. در دو حالت ممکن است کاربر احتیاج به ثیت استقرار قرارداد داشته باشد.

۱-قبلاً سيستم سپيدار را داشته و اكنون سيستم پيمانكاری خريداری كرده‌ايد:

در اين حالت می‌توانيد در قسمت تفصيلی استقراری قراردادهايی را كه قبلاً در تفصيل ساير يا مركز هزينه، ثبت كرده‌ايد انتخاب كنيد.

۲-به تازگی بسته پيمانكاری سپيدار را تهيه كرده‌ايد: دراين حالت می‌توانيد عنوان قرارداد را در قسمت عنوان تفصيل وارد نماييد كه به صورت خودكار در تفصيلی استقرار نيز قرار می‌گيرد.

نكته : برای قراردادهای استقراری يك صورت وضعيت استقراری نيز بايد ثبت شود تا بتوانید صورت وضعيت‌های بعدی قرارداد را با توجه به زمان صدور در سيستم ثبت نماييد.

اکنون “موضوع قرارداد” مورد نظر را تايپ كنيد.

ورود گزينه “عنوان تفصیلی” اجباری است. در صورت عدم ورود عنوان تفصیلی، سیستم آن را با موضوع قرارداد پر می‌کند و يا در صورت انتخاب تيك استقرار و مشخص كردن تفصيلی، عنوان تفصيلی با تفصيلی استقرار پر می‌شود.

نکته: با ذخیره قرارداد، یک تفصیلی از نوع قرارداد با کد و عنوان مشخص شده برای آن، در حسابداری در شرکت‌های پیمانکاری، ایجاد می‌شود. با توجه به پروژه‌های تعريف شده، پروژه مرتبط با قرارداد را انتخاب نماييد.

انتخاب “نوع قرارداد  اجباری است. شما می‌توانيد با توجه به نوع پيمان و قراردادی كه انجام می‌دهيد، يكی از انواع قرارداد را انتخاب كنيد در صورتی كه نوع قرارداد مورد نظر شما در ليست موجود نيست می‌توانيد با راست كليك در فرم نوع قرارداد و انتخاب گزينه جديد، نوع قرارداد مورد نظر خود را تعريف كرده تا به ليست اضافه شود.

“سقف تغييرات” درصدی از مبلغ قرارداد است كه اگر تغييرات قرارداد از آن بيشتر شود بايد برای قرارداد الحاقيه ثبت شود.

نكته: سقف تغييرات بصورت پيش فرض از تنظيمات سيستم پيمانكاری فراخوانی می‌شود اما می‌توانيد مقدار را با توجه به توافقات قرارداد تغييردهید. پس از ورود اطلاعات كليد ذخيره را کلیک کنید.

در قسمت ضرايب قرارداد می‌توانيد با استفاده از كليد (+) پایین صفحه ضریب قراداد را به این قسمت اضافه کرده و درصد آنها را تعیین کنید. ضریب قرارداد از لیست ضرایب تعریف شده در عملیات پیمانکاری، ضریب جدید، قابل انتخاب است.

تضامین قرارداد

در قرارداد در رابطه با پيش دريافت و انجام تعهدات، ضمانت نامه‌هايی از طرف پيمانكار به كارفرما داده می‌شود كه اطلاعات مورد نياز در تب تضامين قرارداد وارد می‌شود.

با استفاده از كليد + پايين صفحه می‌توانيد نوع تضامين تعريف شده در سيستم را انتخاب كرده و هم چنين مشخص نماييد كه اين تضمين، بابت انجام تعهدات يا پيش دريافت می‌باشد.

در صورت انتخاب تضمين، ورود اطلاعات “نوع” “مبلغ” و “تاريخ تحويل” برای آن الزامی است.

  اطلاعات دريافت 

در صورتی كه پيمانكار مبالغی را تحت عنوان پيش دريافت و يا علی الحساب از كارفرما دريافت كند، می‌تواند مبلغ دريافتی، نوع و تاريخ آن را در قسمت اطلاعات دريافت قرارداد وارد نمايد.

حسابداری در شرکت‌های پیمانکاری

 

 نكته اول

در صورتی كه شما سيستم دريافت و پرداخت سپيدار را تهيه كرده باشيد پس از ذخيره قرارداد می‌توانيد، با استفاده از گزينه رسيد دريافت در پايين صفحه مبالغ دريافتی را ثبت نماييد.

نكته دوم

در زمان ثبت صورت وضعيت مبالغ پيش دريافت و علی الحساب ثبت شده، بر اساس درصدهای مشخص شده در تنظيمات سيستم پيمانكاری مستهلك می‌شوند. همچنين درصدهای استهلاك در پايين صفحه قابل تغيير هستند.

مصالح كارفرما

در صورتی كه كارفرما بابت قرارداد مصالحی را در اختيار پيمانكار قرار دهد می‌توانید اطلاعات مربوط به مصالح دريافتی را در قسمت مصالح كارفرما وارد نموده و در زمان ثبت هر صورت وضعيت ميزان استهلاك مصالح را مشخص نمايید. توجه داشته باشيد كه كد كالا از ليست كالاهای تعريف شده از سيستم تامين كنندگان و  انبار قابل انتخاب است.

نكته: در صورتی كه شما سيستم تامين كنندگان و انبار سپيدار را تهيه كرده باشيد می‌توانيد با استفاده از گزينه رسيد انبار مصالح دريافتی را ثبت نماييد.

تغييرات قرارداد

در صورتی كه بر اساس توافق بين كارفرما و پيمانكار تغييراتی از نوع دستور كار، صورت جلسه يا الحاقيه منجر به تغيير مبلغ قرارداد شود. ميزان و نوع اين تغيير در قسمت تغييرات قرارداد ثبت می‌شود، تا مبلغ نهايی قرارداد بر اساس آن‌ها محاسبه شود.

با استفاده از كليد (+) پائین صفحه می‌توانيد يك سطر جهت ورود اطلاعات اضافه كنيد سپس  تاريخ، نوع تغييرات، نوع تغيير مبلغ و مقدار تغيير را تعيين كنيد تا بر اساس آن مبلغ تغيير و مبلغ نهايی قرارداد محاسبه شود.

كارگاه 

پیمانکاران دارای کارگاه‌های متفاوت، می‌توانند جهت انجام قراداد، ریز اطلاعات و عملیات تعیین شده در هر کارگاه را ثیت و ارزیابی کنند و در قسمت کارگاه اطلاعات آن را وارد نمایند. در قسمت کارگاه می‌توانید با استفاده از کلید + پائین صفحه، کارگاه مورد نظر را به این قسمت اضافه کنید در صورتی که قبلاً کارگاه را تعریف نکرده باشید با راست کلیک کردن در این فرم و انتخاب گزینه جدید کارگاه مورد نظر خود را تعریف نمائید.

شعبه تامين اجتماعی

شعبه تامين اجتماعی قرارداد در تب تامين اجتماعی قابل تعريف می‌باشد با استفاده از كليد (+) می‌توانيد يك سطر جهت ورود اطلاعات اضافه كنيد سپس كد شعبه، نام شعبه، كد كارگاهی و شرح را نیز تعيين كنيد.

ليست قراردادها

برای مشاهده، حذف و يا ويرايش قراردادها، وارد سیستم پيمانكاری شده و در قسمت فهرست بر روی گزينه “قراردادها” كليك كنيدبا انتخاب اين گزينه، ليستی از قراردادهای تعريف شده در سيستم به همراه خلاصه‌ای از اطلاعات تعريف شده برای آن‌ها نمايش داده می‌شود. همچنين با راست كليك كردن بر روی قرارداد می‌توان قرارداد مورد نظر را حذف يا ويرايش نمود.

 • نوع هزینه

نوع هزینه، امکانی برای دسته بندی هزینه‌های انجام شده برای قرارداد می‌باشد. در واقع برای ثبت هزینه‌های قرارداد، باید نوع هزینه مورد نظر را مشخص نمایید.

پس از ورود به سيستم در منوی سمت راست، وارد سیستم پیمانکاری شده و در قسمت عمليات روی گزينه “نوع هزینه جديد” كليك كنيد. در پنجره‌ای كه در اختيار شما قرار می‌گيرد، عنوان مورد نظر را وارد نمائید، معین هزینه را انتخاب کنید توجه داشته باشید که در زمان ثبت صورت هزينه برای تمام هزینه‌های از این نوع سند حسابداری در شرکت‌های پیمانکاری، با این حساب معین ثبت می‌شوند.

ليست انواع هزینه

برای مشاهده، حذف و يا ويرايش ليست انواع هزینه تعريف شده، وارد سیستم پیمانکاری شده و در اين بخش، روی گزينه “نوع های هزینه” كليك كنيد ،با انتخاب اين گزينه ، ليستی از انواع هزینه در سيستم به همراه خلاصه‌ای از اطلاعات تعريف شده برای آن‌ها نمايش داده می‌‎شود. همچنين با راست كليك كردن بر روی نوع هزينه می‌توان نوع هزينه مورد نظر را حذف يا ويرايش نمود.

حسابداری در شرکت‌های پیمانکاری

 

  • صورت هزينه

صورت هزينه سندی است كه درآن می‌توانيد هزينه‌های مرتبط با قرارداد را ثبت نماييد. با استفاده از اين سند امكان ثبت انواع هزينه‌هايی كه در كارگاه انجام می‌شوند و نيز هزينه‌های مستقيم انجام گرفته در دفتر مركزی برای قرارداد را خواهيد داشت. هم چنين امكان ثبت هزينه‌ها به تفكيك هزينه‌های نقدی و اعتباری وجود دارد.

 • برای هر صورت هزينه می‌توانيد يك سند حسابداری در شرکت‌های پیمانکاری ثبت كنيد كه در برگيرنده اطلاعات آن صورت هزينه می‌باشد.
 • پس از ورود به سيستم در منوی سمت راست، وارد قسمت پيمانكاری شده و در قسمت عمليات روی گزينه صورت هزينه جديد كليك كنيد.
 • در پنجره‌ای كه در اختيار شما قرار می‌گيرد.
 • ابتدا قرارداد را از ليست باز شده انتخاب كنيد.
 • نوع سند بسته به دفتر مركزی يا كارگاهی انتخاب می‌شود.

نكته: در صورتی كه نوع سند را كارگاهی انتخاب كنيد بايستی در سمت چپ نيز، كارگاه مورد نظر را از ليست كارگاه‌های تعريف شده در سيستم مشخص كنيد.

نوع را با توجه به نقدی و اعتباری انتخاب كنيد. در صورت انتخاب نوع نقدی ورود اطلاعات تنخواه گردان اجباری است. برای انتخاب تنخواه گردان می‌توان از ليست باز شده تنخواه گردان مورد نظر را تعيين نماييد. همچنين اگر فرد مورد نظر در اين ليست وجود ندارد می‌توانيد در ليست باز شده راست كليك كرده و با انتخاب گزينه جديد طرف مقابل را ايجاد كنيد.

 • برای ورود اقلام هزينه با استفاده از (+) پايين صفحه اقدام به ورود اطلاعات هزينه كنيد.
 • نوع را از ليست نوع هزينه‌های تعريف شده در منو عمليات سيستم پيمانكاری نوع هزينه جديد انتخاب كنيد.
 • توجه داشته باشيد كه كد كالا از ليست كالاهای تعريف شده از سيستم تامين كنندگان و انبار قابل انتخاب است.
 • درصورتی كه نوع صورت هزينه را نقدی انتخاب كرده باشيد ورود مقدار و فی اجباری است. در صورتی كه نوع را اعتباری برگزينيد بايستی علاوه بر مقدار و فی، طرف مقابل را از ليست طرف مقابل‌های تعريف شده در سيستم انتخاب كنيد.
 • كد معين بصورت پيش فرض از تنظيمات پيمانكاری پر می‌شود و قابل تغيير نيز می‌باشد و برای تغيير حساب معين می‌توان از ليست معين‌های باز شده، معين مورد نظر را انتخاب كنيد.

نكته: در ليست معين، فقط معين‌های تفصيل پذير نمايش داده می‌شود.

 • جهت ثبت تسويه برای صورت هزينه اعتباری می‌توان قيد سطرهايی كه مايل به تسويه آنها هستيد را انتخاب نموده و سپس از پايين صفحه گزينه صدور تسويه حساب را انتخاب كنيد.
 • پس از صدور تسويه حساب، مبلغ تسويه شده و شماره تسويه مرتبط در ستون‌های مربوطه نمايش داده می‌شوند.

نكته: در هنگام صدور تسويه حساب برای چند قلم، توجه داشته باشيد كه صدور تسويه حساب تنها برای اقلامی كه دارای طرف مقابل يكسان هستند امكان پذير است.

در قسمت تسويه‌های مرتبط می‌توانيد ليستی از تسويه‌های مرتبط با صورت هزينه را مشاهده كنيد. با انتخاب هر يك از گزینه‌ها، می‌توانيد تسويه حساب مربوطه را مشاهده نماييد.

ليست صورت‌های هزينه

برای مشاهده، حذف يا ویرايش صورت‌های هزينه تعريف شده، وارد پيمانكاری شده و در قيمت فهرست، روی گزينه صورت هزينه‌ها كليك كنيد. هم چنين با راست كليك كردن بر روی صورت هزينه می‌توان صورت هزينه مورد نظر را حذف يا ويرايش نمود.

نكته: در صورتی كه صورت هزينه مورد نظر دارای تسويه حساب باشد پيش از حذف، بايد تسويه حساب مرتبط با آنرا حذف نمود. با انتخاب اين گزينه، ليستی از صورت‌های هزينه ثبت شده در سيستم به همراه خلاصه‌ای از اطلاعات تعريف شده برای آنها نمايش داده می‌شود.

در صورتی كه صورت هزينه مورد نظر دارای تسويه حساب مرتبط باشد، پيش از حذف بايد تسويه حساب مرتبط با آنرا حذف نماييد. با حذف صورت هزينه، سند حسابداری در شرکت‌های پیمانکاری مرتبط با آن نيز حذف خواهد شد و در صورتيكه سند حسابداری در شرکت‌های پیمانکاری يك صورت هزينه به هر دليلي قايل حذف نباشد، آن صورت هزينه هم قابل حذف نخواهد بود.

 • صورت وضعيت

پيمانكار، وضعيت كارهای انجام شده از شروع كار تا آن تاريخ را طبق الحاقيه، دستور كارها و صورت جلسه‌ها اندازه گيری می‌نمايد و مقدار مصالح پای كار را تعيين می‌كند، مبلغ صورت وضعيت را محاسبه كرده و آنرا معمولاً در آخر ماه تسليم كارفرما می‌نمايد. كارفرما صورت وضعيت پيمانكار را از نظر تطبيق با اسناد و مدارك قرارداد كنترل كرده و در صورت لزوم با تعيين دليل اصلاح می‌نمايد.

كارفرما صورت وضعيت كنترل شده را رسيدگی كرده و بعد از كسر وجوهی كه بابت صورت وضعيت‌های موقت قبلي پرداخت شده است و همچنين اعمال كسور قانونی و كسور متعلقه طبق قرارداد، باقيمانده مبلغ قابل پرداخت به پيمانكار را ظرف مدت مورد توافق از تاريخ وصول صورت وضعيت، پرداخت می‌كند. با پرداخت صورت وضعيت موقت، تمام كارها و مصالح كه در صورت وضعيت مزبور درج گرديده است متعلق به كارفرماست، ليكن به منظور اجرای بقيه كارهای موضوع قرارداد، به رسم امانت، تا موقع تحويل موقت، در اختيار پيمانكار قرار می‌گيرد .

مقادير درج شده در صورت وضعيت‌های موقت و پرداخت‌هايی كه بابت آنها به عمل می‌آيد جنبه موقت و علی الحساب دارد و هر نوع اشتباه اندازه گيری و محاسباتی و جز اينها، در صورت وضعيت‌های بعدی يا در صورت وضعيت قطعی، اصلاح و رفع می‌شود.

ورود اطلاعات صورت وضعيت

پس از ورود به سيستم در منوی سمت راست، وارد سیستم پيمانكاری شده و در قسمت عمليات روی گزينه “صورت وضعيت جديد” كليك كنيد.

در پنجره‌ای كه در اختيار شما قرار می‌گيرد، در صفحه اطلاعات اصلی، اطلاعات مورد نياز را وارد كنيد.

جهت ورود اطلاعات، موارد و نكات زير را مدنظر داشته باشيد:

۱- ورود اطلاعات نوع، صورت وضعيت، مبلغ تسويه شده، شماره، تاريخ، قرارداد، معین صورت وضعیت، جزئيات صورت وضعيت الزامي است.

۲-  “نوع” صورت وضعيت مي تواند عادي يا تعديلي باشد.

۳-  “صورت وضعيت” می‌تواند موقت، ماقبل قطعی يا قطعی باشد.

۴-  “استقرار”، در صورتی كه قراردادی در سنوات گذشته منعقد شده است و بخواهید اطلاعات صورت وضعيت‌های سنوات گذشته را در سيستم ثبت كنيد بايد از گزينه استقرار استفاده كنيد.

۵- “مبلغ تسويه شده” در صورتی كه قراردادی در سنوات گذشته منعقد شده است و بخواهيد اطلاعات صورت وضعيت‌های آنرا همراه با ميزان باقی مانده جهت تسويه در سيستم ثبت كنيد، بايد از گزينه استقرار و ثبت مبلغ تسويه شده استفاده نمایید.

۶-     ورود “شماره” اجباری نیست. در صورتی كه در “قسمت تنظيمات/روش شماره گذاری صورت وضعيت” را به صورت دستی انتخاب كرده باشيد، شماره رسيد فعال بوده و شما می‌توانيد شماره را به صورت دستی وارد نماييد و در صورت وارد ننمودن شماره، هنگام ذخيره قرارداد، خود سيستم به صورت خودكار به صورت وضعيت ذخيره شده، شماره اختصاص خواهد داد. ولی در صورتی كه در “قسمت تنظيمات/روش شماره گذاری صورت وضعيت” را به صورت خودكار انتخاب كرده باشيد، شماره صورت وضعيت فعال نبوده و خود سيستم به صورت خودكار به صورت وضعيت ذخيره شده، شماره اختصاص خواهد داد.

نكته: با توجه به مبنای شماره گذاری صورت وضعيت، صورت وضعيت‌ها می‌توانند براساس نوع (موقت، تعديلی) و به تفکیک قرارداد شماره گذاری شوند.

۷-  ورود “تاريخ” اجباری است. سيستم به صورت پيش فرض “تاريخ” را با تاريخ روز نمايش می‌دهد.

نكته: با توجه به تجميعی بودن صورت وضعيت‌ها، حفظ ترتيب شماره و تاريخ برای صورت وضعيت‌های هر قرارداد توسط سيستم اعمال می‌شود و شما هميشه فقط می‌توانيد آخرين صورت وضعيت را ويرايش نماييد.

۸-   “جزئيات صورت وضعيت” در اين قسمت شرح عمليات انجام شده به همراه ميزان و مبلغ آن جهت ارائه به كارفرما مشخص می‌شود. در قسمت مقدار تاييد شده، مقادیری که توسط دستگاه نظارت کارفرما برای هریک از اقلام جزئیات تایید می شوند وارد می‌شوند و بر آن اساس مبلغ تایید شده قابل مشاهده می‌باشد. محاسبه مبلغ دريافتنی صورت وضعيت با توجه به مبالغ تاييد شده صورت وضعيت انجام می‌پذيرد.

ضرايب و برداشت‌ها

۱- ضرايب

بر اساس مبالغ تاييده شده صورت وضعيت و درصد ضرايب قرارداد، مبالغ ماليات، بيمه تامين اجتماعی، حسن انجام كار، انجام تعهدات، ماليات بر ارزش افزوده محاسبه می‌شوند. برای سایر ضرايب كاهنده قرارداد يك گزینه كه شامل مبلغ سایر ضرايب كاهنده قرارداد است در نظر گرفته شده كه كاربر می‌تواند مبلغ محاسبه شده توسط سيستم را ويرايش كرده و تغيير دهد. برای ضرايب افزاينده قرارداد نيز به همين صورت عمل شده و يك گزینه جهت جمع مبالغ سایر ضرايب افزاينده در نظر گرفته شده كه كاربر می‌تواند مبلغ ساير ضرايب افزاینده را نيز ويرايش كند.

نكته: حساب معين هر يك از ضرايب قرارداد جهت صدور سند حسابداری در شرکت‌های پیمانکاری، صورت وضعيت در فرم تنظيمات سيستم در قسمت تنظيمات پيمانكاری مشخص می‌شود.

نكته: جهت صدور سند حسابداری در شرکت‌های پیمانکاری صورت وضعيت براي كليه ضرايب كاهنده/افزاينده، از حساب معين ساير ضرايب كاهنده/افزاينده كه در تنظيمات سيستم پيمانكاری مشخص شده است استفاده می‌شود.

نكته: در صورتی كه مقادير ضرایب صورت وضعيت را تغيير داده‌ايم و بخواهيم مقادير به مقدار محاسبه شده توسط سيستم برگردد كافی است از گزينه محاسبه مجدد استفاده كنيم تا مقادير ضرايب مجدداً توسط سيستم محاسبه شود.

۲- برداشت از علی الحساب

در اين قسمت بر اساس علی الحساب، پيش دريافت و مصالح كار فرما مشخص شده در قرارداد ميزانی كه در اين صورت وضعيت مستهلك می‌‍شود را در ستون مربوطه مشخص می‌كنيم.

ثبت تسويه حساب

تسویه حساب در پیمانکاری به دو صورت انجام می‌شود

 • تسویه حساب از نوع بدهی (صورت هزینه‌ها)
 • تسویه حساب از نوع مطالبات (صورت وضعیت‌ها)

الف) تسویه حساب از نوع بدهی (صورت هزینه‌ها)

پس از ورود به  سيستم در منوی سمت راست، وارد قسمت پيمانكاری شده و در قسمت عمليات روی گزينه “تسويه حساب” كليك كنيد.

برای ثبت تسويه حساب از نوع بدهی نكات زير را مد نظر قرار دهيد.

نوع تسويه حساب را بدهی انتخاب كنيد

نكته: درصورت انتخاب تسويه از نوع “بدهی” تسويه برای صورت هزينه‌ها صادر می‌شود.

 • توجه داشته باشيد كه انتخاب اطلاعات “قرارداد” اجباری است.
 • پس از انتخاب قرارداد اطلاعات “كارفرما”به صورت خودكار پر می‌شود. جهت تغيير كارفرما بايد قرارداد خود را اصلاح نماييد.
 • پس از انتخاب قرارداد بايد توجه داشته باشيد “طرف مقابل” هايی قابل انتخاب هستند كه برای آن‌ها صورت هزينه در آن قرارداد صادر شده باشد.
 • در سمت اقلام صورت هزينه، درج حداقل يك قلم اجباری است و امكان ثبت تسويه بدون قلم وجود ندارد.
 • برای اضافه كردن قلم به صورت هزينه با استفاده از كليد + پايين صفحه يك رديف ايجاد كنيد.
 • شماره صورت هزينه مورد نظر خود را انتخاب كنيد.
 • پس از انتخاب يك صورت هزينه مبلغ تسويه نشده آن در بخش “مانده” نمايش داده می‌شود. شما می‌توانيد با توجه به اين مبلغ ريال قابل تسويه در قسمت “مبلغ پرداخت” وارد نماييد. توجه داشته باشيد كه اين مبلغ نمی‌تواند از مبلغ مانده بيشتر باشد.
 • پس از ورود اطلاعات كليد ذخيره را بزنيد.

ثبت اعلاميه پرداخت برای تسويه حساب

پس از ثبت تسويه حساب در صورتی كه از “سيستم دريافت و پرداخت سپيدار ” استفاده می‌كنيد، می‌توانيد برای تسويه حساب‌های خود رسيد دريافت يا اعلاميه پرداخت ثبت كنيد. به دليل اينكه تسويه‌ای كه صادر گرديده از نوع بدهی است از بالای فرم گزينه “صدور اعلاميه پرداخت” قابل انتخاب است.

حسابداری در شرکت‌های پیمانکاری

 

در پنجره‌ای كه در اختيارتان قرار می‌گيرد اطلاعات مربوط به “طرف مقابل”، “حساب معين” و “شرح”پر شده است. كافيست جزئيات پرداخت را وارد نمائيد.

نكته: برای اطلاع از جزئيات مربوط به نحوه صدور اعلاميه پرداخت می‌توانيد به راهنمای آن در بخش دريافت و پرداخت مراجعه نماييد.

ب) تسوبه حساب از نوع مطالبات (صورت وضعیت‌ها)

ثبت تسويه حساب از نوع (مطالبات) جديد:

جهت ورود اطلاعات تسويه حساب از نوع مطالبات، موارد و نكات زير را مد نظر داشته باشيد: نوع تسويه حساب را مطالبات انتخاب می‌كنيم

نكته: در صورت انتخاب نوع “مطالبات” تسويه برای صورت وضعيت‌ها صادر می‌شود.

توجه داشته باشيد كه انتخاب اطلاعات “قرارداد” اجباری است. اطلاعات “كارفرما”با انتخاب قرارداد بطور خودكار پر می‌شود و جهت تغيير آن بايد قرارداد خود را اصلاح نماييد. با توجه به تاريخ وارد شده امكان تسويه صورت وضعيت‌های ثبت شده و تسويه نشده قبل از آن تاريخ را خواهيد داشت.

در قسمت اقلام تسويه حساب درج حداقل يك قلم اجباری است و امكان ثبت تسويه بدون قلم وجود ندارد. برای اضافه كردن قلم به تسويه حساب با استفاده از كليد + پايين صفحه يك رديف ايجاد كنيد. چنانچه قبلاً برای قرارداد خود صورت وضعيت صادر كرده باشيد می‌توانيد “شماره صورت وضعيت” مورد نظرتان را انتخاب نماييد. پس از انتخاب يك صورت وضعيت مبلغ تسويه نشده آن در بخش “مانده” نمايش داده می‌شود.

مبلغی از اين صورت را كه می‌خواهيد تسويه كنيد در قسمت “مبلغ دريافت ” وارد نماييد. توجه داشته باشيد كه اين مبلغ نمی‌تواند از مبلغ مانده بيشتر باشد.

ثبت رسيد دريافت برای تسويه حساب‌

در صورتي كه از “سيستم دريافت و پرداخت سپيدار” استفاده می‌كنيد می‌توانيد برای تسويه حساب‌های خود رسيد دريافت ثبت كنيد. به دليل اينكه تسويه حسابی كه ثبت كرده‌ايد از نوع مطالبات است، از بالای فرم گزينه “صدور رسيد دريافت”قابل انتخاب می‌باشد.

نكته: برای اطلاع از جزئيات مربوط به نحوه صدور رسيد دريافت می‌توانيد به راهنمای آن در بخش دريافت و پرداخت مراجعه نماييد. برای هر تسويه حساب، امكان صدور بيش از يك رسيد دريافت يا اعلاميه پرداخت وجود ندارد و همه اطلاعات يك تسويه حساب در يك رسيد دريافت اعلاميه پرداخت ثبت می‌شود.

این مطالب را نیز بخوانید

7 دیدگاه در “حسابداری در شرکت‌های پیمانکاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خبرنامه سپیدار

برای دریافت آخرین فایل های کاربردی و مطالب وبلاگ به خبرنامه سپیدار بپیوندید

شکیبا باشید

از شما متشکریم