EN

ساختار صورت سود و زیان

نویسنده: مجید باقری
[تعداد: 10    میانگین: 2.8/5]

صورت‌های مالی (گزارش‌های مالی یا گزارشگری مالی) عبارت است از ارائه اطلاعات خلاصه‌شده و طبقه‌بندی‌ شده درباره وضعیت مالی واحد تجاری، به صورتی که برای استفاده كنندگان آن در گرفتن تصميمات اقتصادی سودمند باشد. يكي از اجزای صورت های مالی اساسی، صورت سود و زیان است. صورت سود و زیان مانند يك فيلم عمل می‌كند و وضعيت درآمد و هزينه شركت را برای يك دوره مالی نشان می‌دهد كه اين دوره می‌تواند يك ساله، شش ماهه، سه ماهه و حتی ماهانه باشد.

تهيه صورت سود و زیان با چند هدف عمده صورت می‌گيرد كه يكی از مهمترين آن‌ها، اطلاع از نتايج عملكرد شركت يعنی تفاوت درآمد و هزينه است. علاوه براين، صورت سود و زیان برای تجزيه و تحليل تغييرات ميزان درآمد شركت در طول يك دوره مالی و نيز تعيين نحوه تغييرات هزينه در برابر تغييرات درآمد به كار می‌رود.

در اين پست نيم نگاهی به ساختار صورت سود و زیان می‌اندازيم و اجزای تشكيل دهنده آن را بررسی می‌كنيم.

صورت سود وزیان

بخش های صورت سود و زيان

صورت سود و زیان به طور كلي در سه بخش طراحی و سازماندهی شده است:

  • بخش اول: نمايش ميزان درآمد حاصل از فروش محصولات يا خدمات برای دوره مندرج در بالای گزارش
  • بخش دوم: بيان انواع هزينه‌های تحقق يافته برای كسب درآمدها درطول همان دوره زمانی
  • بخش سوم: تعيين تفاوت بين درآمدهای تحقق يافته و هزينه‌های صورت پذيرفته

بديهی است درصورتی كه درآمد بيش از هزينه‌ها باشد به معنای كسب سود و چنانچه هزينه‌ها بيشتر از درآمد شركت باشد، به معنی زيان در طول دوره مالی است.

اجزا و ساختار صورت سود و زيان

بر اساس ساختار كلی تهيه سود و زيان، مفاهيم ذيل خلاصه وار تشريح می‌شوند:

درآمد: مبالغی كه يك واحد تجاری از محل فروش محصولات يا ارائه خدمات به دست می‌آورد، به عنوان درآمد تلقی می‌شوند (درآمد به هيچ وجه به معنای نقدينگی نيست). برهمين اساس، درآمد با اين تعريف فقط شامل محصولات اصلي واحد تجاری است و درآمد حاصل از فعاليت های جانبی به عنوان ساير درآمدهای عملياتی و غيرعملياتی شناسايی و درسرفصل ديگری ثبت می‌شود.

قيمت تمام شده كالای فروش رفته: درواقع اين سرفصل دارای ماهيت هزينه است و قيمت تمام شده كليه اقلامی است كه از موجودی كالای شركت در طول يك دوره فروخته می‌شوند. لازم به ذكر است كه در اين بخش به صورت مجزا هزينه های مواد، سربار و دستمزد كاركنان مستقيم توليد و كاركنان پشتيبانی توليد درج می‌شود.

سود ناخالص: تفاوت بين درآمد و قيمت تمام شده كالای فروخته شده قبل از محاسبه هزينه‌های عملياتی، سود ناخالص ناميده می‌شود. اين سود ميزان پوشش ساير هزينه ها را نشان می‌دهد و يك عامل تحليلی مناسب برای مقايسه با سنوات قبل و شركت های مشابه است. يادآوری می‌شود كه هرچه موجودی انتهای دوره كمتر گزارش شود، سود ناخالص كمتر خواهد شد.

هزينه‌های فروش، اداری و عمومی: در واقع بخشي از هزينه‌های عملياتی است كه انجام آنها به منظور تحقق درآمد اجتناب ناپذير است. بر همين اساس كه هزينه‌های نيروی انسانی مربوط به كاركنان اداری و ستادی شركت‌ها در اين بخش درج می‌شود.

سود عملياتی: با كسر هزينه‌های فروش، اداری و عمومی از سود ناخالص می‌توان سود عملياتي را استخراج كرد. بهترين شاخص كارايی عملياتی مديرعامل يك شركت در گزارش سود و زيان، همين سود عملياتی است.

سود خالص: پس از تاثير هزينه‌های تامين مالی و اعمال ماليات بر درآمد، می‌توان از سود عملياتی به سود خالص يا به عبارت ديگر «آخرخط» دست پيدا كرد. اين سود، حاصل كسر كليه هزينه‌ها از درآمدها است و لذا بخشی از سود خالص به دست آمده ممكن است به صورت نقد و بخش ديگر آن به صورت حساب‌های دريافتنی در آينده باشد.

خاطر نشان می‌شود از آنجا كه صورت‌های مالی بايد تغييرات حقوق صاحبان سهام را منعكس كند. بخشی از اين تغييرات در گردش حساب سود و زيان انباشته در ذيل صورت سود و زیان دوره انعكاس می‌يابد و به نوعي موجب انسجام و پيوستگی صورت های مالی اساسی می‌شود. به عبارت ديگر، در صورت سود و زيان دوره، تنها درآمدها و هزينه‌های دوره جاری منعكس می‌شوند. درحاليكه درگردش حساب سود/زيان انباشته اقلامي نظير تعديلات سنواتي و تخصيص سود نيز وجود دارد كه ارتباطی با درآمدها و هزينه های دوره جاری ندارند. باتوجه به اهميت اطلاعات مندرج در حساب سود/ زيان انباشته، گردش اين حساب، متشكل از سود/زيان دوره، سود/ زيان انباشته ابتدای دوره، تعديلات سنواتی و هرگونه مبلغ انتقالی از ساير سرفصل‌های حقوق صاحبان سهام، سود قابل تخصيص، سهام مصوب و در نهايت سود انباشته در پايان سال است.

*منبع: کتاب مدیرعامل چند ساحتی، مجید باقری، انتشارات سازمان مدیریت صنعتی

به منظور استفاده کاربردی از این مقاله می توانید با سیستم دریافت و پرداخت سپیدار همکاران سیستم آشنا شوید. (نرم افزار حسابداری سپیدار همکاران سیستم)

این مطالب را نیز بخوانید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خبرنامه سپیدار

برای دریافت آخرین فایل های کاربردی و مطالب وبلاگ به خبرنامه سپیدار بپیوندید

شکیبا باشید

از شما متشکریم