EN

تحریر دفاتر قانونی

صفحه اصلی

تنظیم دفاتر قانونی

نویسنده: سپیدار سیستم

قبل از ثبت هرگونه عملیات حسابداری در دفاتر قانونی روزنامه و کل، باید این دفاتر از طرف نماینده اداره ثبت اسناد و یا ادارات امور مالیاتی امضا، پلمپ و ثبت شود.

...
ارسال مقاله