EN

عیدی و نحوه محاسبه آن

صفحه اصلی

نحوه محاسبه عیدی

نویسنده: سپیدار سیستم
عیدی کارگران مشمول قانون کار براساس فرمول مندرج در قانون مذکور مشخص میشود. براساس این فرمول عیدی کارگران دوبرابر آخرین حقوق آنهاست، مشروط بر اینکه از سه برابر حداقل حقوق سال مربوطه بیشتر نباشد....
ارسال مقاله