EN

وبلاگ

صفحه اصلی

کسب و کاری کوچک با اثری بزرگ

نویسنده: برگرفته از مجله اقتصادی Forbes

 معمولا می شنویم که کسب و کارهای کوچک موتورهای ایجاد اشتغال هستند. اما از آنجا که این کسب و کار ها کوچک هستند اغلب نقش آنها در اقتصاد کمتر دیده می شود و این در حالیست که آنها نقش مهمی در اقتصاد یک کشور دارند.

در مطالعه ای که اخیرا توسط PAYCHEX صورت گرفته است مشخص شد کسب و کار های کوچک 13 برابر تولید بیشتری نسبت به شرکت های بزرگ دارند.

اما  چگونه می توانیم اطمینان داشته باشیم که کسب و کار های کوچک، منابعی که نیاز به رشد دارند را دریافت می کنند؟ و در مسیر موفقیت این شرکت ها و پیشرفت در اقتصادی که پیوسته در حال تغییر است ما چه کمکی می توانیم انجام دهیم؟تامین شرایط مناسب برای شرکت های کار آفرین می تواند شامل دسترسی به سرمایه و مشاوران کسب و کار باشد که بسیار ارزشمند نیز می باشد . تنظیمات هوشمندانه و ساختار های مالیاتی، می تواند به کسب و کار های کوچک، رشد و همچنین شانس بهتری برای نجات در اقتصاد جهانی بدهد.

...

آشنایی با انواع مرخصی کارکنان

نویسنده: مسعود تباک

گرفتن مرخصی یکی از دغدغه‌های اساسی کارکنان و کارگران از کارفرمایان خود به شمار برود و گاهی پیش آمده است که افراد برای انجام کاری نیاز ضروری به گرفتن مرخصی دارند اما با مخالفت کارفرمای خود مواجه می‌شوند در حالی که برابر قانون گرفتن مرخصی حق بدیهی و طبیعی هر فرد در طول ایام کار به شمار می‌رود. قانون کار جمهوری اسلامی ایران با ذکر مواردی نحوه گرفتن مرخصی و انواع آن را تشریح کرده است.

...

آشنایی با انواع قانون مالیات های مستقیم

نویسنده: سپیدار سیستم

مالیات علاوه بر آنکه یک نوع هزینه ی اجتماعی یا به عبارتی بهای تمدن است که شهروندان به منظور اداره ی امور جامعه، و رشد و توسعه کشور میپردازند، ابزار اصلی دولتها در جهت گیری نظام اقتصادی به شمار میرود. مالیاتهای مستقیم جزو مالیات بر ثروت/درآمد تلقی می‌شوند که شهروندان با توجه به میزان ثروت/درآمد خود آن را محاسبه و پرداخت می نمایند. هرچند در دنیا نظام مالیات بر ارزش افزوده (مالیات بر مصرف یا مالیات غیرمستقیم) در حال گسترش سریع است اما مشکلات و معایب مالیات های غیرمستقیم از جمله تنازلی بودن (پرداخت یکسان توسط فقیر و غنی ) و غیرمعین بودن باعث ایجاد مشکلاتی برای دولتها میشود که میتوان با استفاده از مالیاتهای مستقیم آنها را پوشش داد.

...

معافیت از بیمه و مالیات

نویسنده: سپیدار سیستم

به طور کلی در بحث شمولیت بیمه همواره فرمول کلی ذیل مدنظر قرار می‌گیرد : مزایای غیرنقدی مشمول بیمه نیست اما کلیه ی مزایای نقدی غیر از مواردی که خود سازمان تامین اجتماعی اعلام کند، مشمول بیمه است. برخلاف نظر عموم که مزایای نقدی مستمر را در این فرمول لحاظ می کنند و در نظر عموم عبارت مستمر حداقل چهار پرداخت (فصلی) را شامل می شود، از نظر کارشناسان سازمان تامین اجتماعی هر پرداختی که بیش از یکبار در سال صورت گیرد مستمر تلقی می شود منتها در عمل دیده شده است مواردی مثل پاداش های فصلی استثناء بوده و مشمول بیمه تلقی نمی شوند

...

قانون کار – محاسبه سنوات

نویسنده: هابیل ایرانفر

سنوات بخشی از مزایای پرسنل استخدامی مشمول قانون کار است. مطابق ماده 24 قانون کار در صورت خاتمه قرارداد، کارفرما موظف است به کارگری که حداقل یکسال به کار اشتغال داشته است به ازای هر سال سابقه خدمت، اعم از متوالی یا متناوب، براساس آخرین حقوق وی، مبلغی معادل یک ماه حقوق به عنوان مزایای پایان کار به وی پرداخت نماید. پرداخت سنوات در خاتمه قرارداد تحت هر شرایطی که باشد اعم از اخراج، خاتمه قرارداد یا ترک خدمت و ... لازم الاجرا و قطعی است.

...

گواهی ثبت نام مالیات در نظام مالیات بر ارزش افزوده

نویسنده: هابیل ایرانفر

جهت شناسایی اشخاص ثبت‌نام شده در نظام مالیات بر ارزش افزوده و اطمینان پرداخت کننده مالیات از اینکه مالیات و عوارض پرداخت شده، در قالب نظام جامع مالیات بر ارزش افزوده بوده و توسط مودیان معتبر دریافت شده و در نهایت به خزانه واریز خواهد شد، اداره کل مالیات بر ارزش افزوده هر شهر اقدام به صدور گواهینامه ای برای مودیان می کند که گویای ثبت نام ایشان است. گواهینامه فوق جهت ارائه به مشتریان مودی بوده و مودی ملزم به ارائه آن به پرداخت کننده است. هر گواهینامه مدت اعتبار مخصوص به خود دارد و از یکسال نیز تجاوز نمی‌کند، مودیان بایستی نسبت به تمدید اعتبار گواهینامه در مهلت مقرر اقدام نمایند و صرف ارسال اظهارنامه های فصلی و پرداخت ارزش افزوده کافی نیست.

...

مالیات بر درآمد اجاره

نویسنده: هابیل ایرانفر

اجاره بخشی از درآمدهای املاک ( فصل اول از باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم) است. درآمد مشمول مالیات املاکی که به اجاره واگذار می‌شود شامل کل مال الاجاره اعم از نقدی و غیر نقدی است و نحوه ی محاسبه آن به دو روش است : الف) از روی اجاره نامه رسمی وقتی اجاره نامه در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده باشد و ب) بر اساس املاک مشابه چنانچه اجاره نامه رسمی تنظیم نشده باشد.

...

برگه تشخیص و قطعی مالیات

نویسنده: هابیل ایرانفر

مطابق ماده 110 ق.م.مستقیم تمامی افراد مشمول این قانون بایستی ظرف چهار ماه پس از پایان سال مالی، اقدام به تهیه و ارسال اظهارنامهی مالیاتی به اداره امور مالیاتی محل فعالیت خود کنند. اداره امور مالیاتی موظف به رسیدگی اظهارنامه های واصله ظرف یکسال پس از پایان مهلت ارسال اظهارنامه ها و ابلاغ برگ تشخیص مالیات به مودی ظرف سه ماه پس از پایان مهلت مقرر است. برگ تشخیص مالیات در حقیقت اظهارنظر اداره امور مالیاتی، نسبت به مالیات مودی، بر اساس رسیدگی های صورت گرفته است و برای انواع مالیات از قبیل عملکرد، حقوق و ... به صورت جداگانه صادر می شود.

...
ارسال مقاله