EN

فرم ثبت نام مدرسین نرم افزار حسابداری سپیدارهمکاران سیستم

صفحه اصلی
توجه: افرادی که اطلاعاتشان در “فرم درخواست نرم افزار سپیدار همکاران سیستم ویژه طرح آموزش و پرورش / دانشگاه‌ها” در بخش “اطلاعات هنرآموزان / اساتید” ثبت شده است، نیازی به تکمیل این فرم ندارند.
  • ثبت درخواست کارگاه آموزشی هنرآموزان و اساتید دانشگاهی رشته حسابداری