EN

فروش ویژه نرم افزار سپیدار همکاران سیستم به مناسبت عید نوروز

صفحه اصلی

با توجه به فرارسیدن عید نوروز ، سپیدار سیستم به کلیه اعضای جامعه بزرگ حسابداران و شرکت های مرتبط که از تاریخ ۹ لغایت ۲۱ اسفند ماه اقدام به خرید نرم افزار سپیدار نمایند ۱۵%+۱۰%  و به کاربران فعلی سپیدار در صورت اضافه کردن سیستم جدید به نرم افزار ۱۵% تخفیف اعطا می نماید.


 

 


۱- بسته بازرگانی سپیدار

بسته بازرگاني سپیدار همکاران سیستم، نرم‌افزاری برای مدیریت یکپارچه‌ی فرآیندهای شرکت‌های بازرگاني است که متناسب با نیاز این کسب‌وکارها طراحي شده است و کاربری بسیار ساده‌ای دارد.

 • گزارش‌گیری کامل، دقیق و آسان
 • گزارش سود و زیان فروش به تفکیک کالا
 • تهیه صورتحساب طرف مقابل در هر لحظه
 • کنترل اعتبار مشتریان

بسته بازرگاني سپيدار همكاران سيستم، شامل سيستم‌هاي حسابداري، دريافت و پرداخت، مشتريان و فروش و انبار بازرگاني است و با خريد امكانات سيستم فروش پيشرفته، مي‌توانيد بسته بازرگاني خود را تكميل كنيد.

مشاهده ویدئو

دانلود کاتالوگ

قیمت و امکانات

 


۲- بسته تولیدی سپیدار

بسته توليدي سپیدار همکاران سیستم، نرم‌افزاری برای مدیریت یکپارچه‌ی فرآیندهای شرکت‌های توليدي است که متناسب با نیاز این کسب‌وکارها طراحي شده است و کاربری بسیار ساده‌ای دارد.

 • محاسبه دقیق بهای تمام شده
 • پیش بینی میزان تولید
 • ثبت فرمول ساخت
 • کنترل و مدیریت موجودی انبار

بسته توليدي سپيدار همكاران سيستم، شامل سيستم‌هاي حسابداري، دريافت و پرداخت، مشتريان و فروش و انبار توليدي است. با خريداري امكانات سيستم توليد، مي‌توانيد بسته خود را تكميل كنيد.

مشاهده ویدئو

دانلود کاتالوگ

قیمت و امکانات

 


۳- بسته پیمانکاری سپیدار

بسته پيمانكاري سپیدار همکاران سیستم، نرم‌افزاری برای مدیریت یکپارچه‌ی فرآیندهای شرکت‌های پيمانكاري است که متناسب با نیاز این کسب‌وکارها طراحي شده است و کاربری بسیار ساده‌ای دارد.

 • گزارش گیری در دو سطح پروژه و قرارداد
 • دریافت گزارش سود و زیان هر قرارداد
 • پیگیری مطالبات  تسویه نشده هر صورت وضعیت
 • تعیین خودکار ضرایب افزاینده و کاهنده هر قرارداد

بسته پيمانكاري سپيدار همكاران سيستم، شامل سيستم‌هاي حسابداري، دريافت و پرداخت، و حسابداري پيمانكاري است؛ هم‌چنین می‌توان سيستم حقوق و دستمزد و زيرسيستم‌هاي ارزي و دو زبانه را به آن اضافه کرد.

مشاهده ویدئو

دانلود کاتالوگ

قیمت و امکانات

 


۴- بسته خدماتی سپیدار

بسته خدماتي سپیدار همکاران سیستم، نرم‌افزاری برای مدیریت یکپارچه‌ی فرآیندهای شرکت‌های خدماتی است که متناسب با نیاز این کسب‌وکارها طراحي شده است و کاربری بسیار ساده‌ای دارد.

 • تهیه صورت حساب طرف مقابل در هر لحظه
 • تهیه صورت مغایرت بانکی به طور خودکار
 • کنترل تمام عملیات مربوط به چک
 • چاپ چک و کلر بانک

بسته خدماتي سپيدار همكاران سيستم، شامل سيستم‌هاي حسابداري، دريافت و پرداخت، و فروش خدماتي است؛ هم‌چنین می‌توان سيستم حقوق و دستمزد و زيرسيستم‌هاي ارزي و دو زبانه را به آن اضافه کرد.

مشاهده ویدئو

دانلود کاتالوگ

قیمت و امکانات