EN

آموزش سپیدار به زبان ساده

صفحه اصلی

نکته ۱:

خرید دارایی ثابت- قسمت اول

ورود دارایی ثابت در سیستم سپیدار به دو صورت انجام می شود:
۱٫ تحصیل بر مبنا فاکتور خرید
۲٫ تحصیل بدون مبنا
جهت ورورد دارایی بر مبنا فاکتور خرید اطلاعات مالیات و عوارض در آن ثبت شده و امکان نمایش آن در فایل خرید و فروش فصلی فراهم می شود. جهت انجام این عملیات ابتدا از منو سمت راست وارد سیستم دارایی ثابت شده و فاکتور خرید دارایی را از بخش عملیات انتخاب نمائید. در فرم فاکتور خرید ابتدا طرف حساب و تاریخ خرید دارایی مشخص می شود، پس از ایجاد سطر جدید با استفاده از علامت مثبت زرد رنگ، اقلام دارایی و اطلاعات خرید آن ثبت می شود.
در نظر داشته باشید، با ثبت فاکتور خرید دارایی تا زمانی که فرم تحصیل دارایی در سیستم ثبت نشود امکان انجام عملیات روی
آن وجود ندارد.
خرید دارایی ثابت در سپیدار